Περιορισμός Ευθύνης & Όροι Χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ (PHP) Ή ΣΤΑΤΙΚΩΝ (HTML) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:

Κατά την προετοιμασία του Δικτυακού Τόπου, έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε όλες οι πληροφορίες να είναι πρόσφατες, έγκυρες και καθαρά διατυπωμένες.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις θέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή για οποιαδήποτε παρεξήγηση ή απώλειες, άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες, ή βλάβες οποιουδήποτε τύπου από την πλευρά των χρηστών/επισκεπτών.
________________________________________

Οι ιστοσελίδες της εταιρίας αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία των Διαχειριστών της ιστοσελίδας (Νόμος 2121/1993, σχετική Οδηγία Ε.Ε. 29/2001/EC και Διεθνείς Νόμοι). Όμως, μπορείτε να αντιγράψετε, αναπαραγάγετε ή/και μεταδώσετε, με κάθε τρόπο και κάθε μέσο, οποιαδήποτε και όλες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτές τις σελίδες (συμπεριλαμβανομένων κειμένου και φωτογραφιών) εφόσον τηρείτε τους παρακάτω όρους:

• Αποδέχεστε ότι οι Διαχειριστές της εταιρίας δεν μπορούν να θεωρηθούν νομικά ή άλλως υπεύθυνοι για την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών κατ' οποιονδήποτε τρόπο.

• Οποιοδήποτε κείμενο μπορεί να αντιγραφεί στο σύνολό του και το περιεχόμενό του δεν μπορεί να αλλαχθεί/μεταβληθεί κατ' οποιονδήποτε τρόπο.

• Δεν έχετε δικαίωμα να χρεώσετε ή να εκμεταλλευτείτε εμπορικά οποιαδήποτε αντικείμενα αντιγραφούν (κείμενα, φωτογραφίες, πηγαίος κώδικας).

• Όλες οι αντιγραμμένες πληροφορίες πρέπει να διατηρούν ένα δεσμό ή μια μνεία προς την αντίστοιχη σελίδα ή την κεντρική σελίδα της εταιρίας.

• Όλοι οι παραπάνω όροι ισχύουν εκτός αν αναφέρεται κατ' εξαίρεση το αντίθετο.
________________________________________

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι σελίδες Διαδικτύου προς τις οποίες υπάρχουν σύνδεσμοι (links) από τον Δικτυακό Τόπο μας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους οι οποίοι και επιφυλάσσονται ως προς κάθε δικαίωμά τους. Συνεπώς οι παραπάνω όροι δεν ισχύουν απαραίτητα και στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Επιπρόσθετα αυτοί οι δεσμοί οδηγούν σε Εξυπηρετές (Servers) που ανήκουν σε τρίτους και στους οποίους δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Συνεπώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, καταλληλότητα ή να παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση για τις πληροφορίες που βρίσκονται σε άλλους Εξυπηρετητές. Με το να διαβάζετε ή χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες/εφαρμογές που περιέχονται σε αυτές τις σελίδες αποδέχεστε κάθε ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω όρων.
________________________________________
ΑΝ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ Ή ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ Ή ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ.